Door: Maria van Matronae

Maart Tarot blog

En dan trap je de Duivel op zijn staart:

De kaart de Duivel XV toont Cernunnos of de Gehoornde, Baphomet, de Greenman, Pan….ja wie eigenlijk?

Of je hem nu erkent of herkend als de Keltische God of ziet als de verleider, vast staat dat we met dit heerschap ons in een schimmenspel gaan begeven….

Cernunnos die in Europa door onze voorouders werd vereerd als de Heer of beschermer van de fauna, flora, landbouw, brenger van voorspoed, overvloed en de vruchtbaarheid beschermer van de schaduwwereld, maar ook de begeleider van zielen op hun reis na overlijden naar de rustplek in de nevelen.

Daar waar zielen mogen rusten voor hun zielenreis verder gaat.

Deze realiteit heeft in hem een krachtig beschermer.

Beschermer van de nevelen, vertegenwoordiger van de oorspronkelijk balans tussen goed en kwaad, mannelijk en vrouwelijk, mens en dier.

Met de opkomst van de Christenen is hij meer en meer in verband gebracht met het occulte en is hij een zondebok geworden voor alles wat als ‘slecht’ door hen wordt bestempeld.
De rauwe en ruwe kanten van het leven werden met Christelijke overheersing meer en meer gezien als slecht, duister en niet een disbalans waar verantwoordelijkheid door het individu voor kon worden genomen, maar iets wat buiten hun eigen kunnen zou liggen, iets buiten henzelf dat hen manipuleerde oftewel de demonische krachten hadden de mensheid in de greep. En zo zou deze heer van het woud, soms half naakt en half mens half dier met ook een grote fallus om zijn vruchtbaarheid te symboliseren door de preutse kerkelijken ook al snel bestempelt worden als slecht: De Duivel.

En zo zien wij in het Rider Waite Tarot spel bij de tekening van een figuur die lijkt op Cernunnos de titel De Duivel, een wezen met vleugels van een vampier, oftewel een dier dat het levensbloed uit zijn prooi zuigt, symbolisch voor wat er gebeurt als je toegeeft aan je rauwe verlangens. Ook heeft hij een hypnotiserende blik.
Boven hem hangt een omgekeerd pentagram – een teken van de donkere kant kant van het jaar, de winter, het seizoen van Cernunnos, de afnemende energie, het seizoen van de schaduwen en de harde en soms ook ruwe wintertijd. Ook dit omgekeerde pentagram zou later door Christenen en zelfs niet Christenen vertaald worden naar iets wat duister is: Magie, het occulte, duister, sinister en dus Satanisch….waardoor ook iedereen die zich met Cernunnos bezighoud, Magie beoefend of geloofd in Mysterieuze en bovennatuurlijke krachten en verschijnselen gezien zou kunnen worden als slecht. Een beetje: of je door nu de hond gebeten wordt of door de kat gekrabbeld….bij Christenen als ook de algemene opvattingen van niet Christenen heeft hij een gemanipuleerde titel en rol toebedeelt gekregen. Zit het zo door de eeuwen heen enorm diep in ons onderbewustzijn en hokjes cultuur gegrift , dat om daar los van te komen  wel wat inzicht en onderzoek vergt om deze God van onze voorouders weer te zien als de kracht van de natuur in zijn puurste vorm. Daardoor wordt de betekenis van deze kaart nog meer toepasselijk:

Deze Duivel uit de Rider Waite Tarot steekt zijn rechterhand op in het Vulcan Salute gebaar.
M
isschien herken je dit handgebaar uit de populaire film: Star Trek.
Maar wist je dat het van oorsprong een zegen is die door de Joodse stam van de Conahim wordt gemaakt? En dat hun afstamming terugvoert op Aäron, de broer van Mozes?
En dat zij de enige en de eerste Hogepriesters zijn?
Puur omdat ze niet  zouden zwichten voor afgoderij?
Zij waren het namelijk die tijdens de Exodus, toen de Israëlieten het Gouden Kalf maakten, weigerden dit te aanbidden. Van de leden van deze stam zou Aäron de eerste Kohen en dus ook de eerste Hogepriester worden.

Alleen…… als je naar het originele Joodse handgebaar kijkt, zie je dat die oorspronkelijk met twee handen gemaakt wordt.


bron:Enschede synagoge in Holland

Een Joodse zegen waarmee Aäron ons al meer dan 3300 jaar geleden zegende, later beroemd gemaakt door de filmreeks Star Trek, is op de kaart de Duivel te zien, maar dan maar met één hand….de helft, half…en komen we weer bij de manipulatie: halve waarheden?
Wat is nu waar, en wat is de leugen?

Wat vormt nu een duivel?

De twee mensen die vastgeketend staan, aan deze duivel, gaan wel meer en meer op hem lijken…ze krijgen zelfs kleine horentjes? Waar je mee omgaat wordt je door besmet?
Beiden figuren hebben ook staarten, een symbool van hun dierlijke neigingen en rauwe instincten, en de druiven en het vuur op hun staarten duiden plezier en lust aan. Eigen schuld dikke bult? Geef mij niet de schuld van dit tafereel lijkt de duivel ons te zeggen.

Laat ieder leren een eigen verantwoordelijkheid te nemen….laat iedereen zelf beslissen wat en waar ze zich mee willen identificeren en laat niemand iemand oordelen op wat wel eens een halve waarheid zou kunnen zijn.
laat je niet manipuleren,maak jezelf los van wat een duivel vormt in jouw leven…. leer dus je eigen waarheid kennen, je afstamming, je geschiedenis, hoe ruw die soms ook zou kunnen zijn, hoe naakt je je daarbij ook kunt voelen…weet dat er een zegen rust op het kennen van jezelf.
Weet dat wie zoekt de waarheid in een verhaal zal vinden.
Weet dat het moeite kost…je los te maken uit netelige situaties, maar dat het je uiteindelijk met wat moeite en oefening zou kunnen lukken. En dan ben je vrij!

Exodus
Wees geen slaaf….
van niks en niemand.

Groet en tot volgende maand.
of : Live long and prosper
Maria

Maria


Maria Elshout

 

Maria Elshout is tarot deskundige en aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging.
Zij geeft lezingen, workshops en ook geeft zij les in het zelf leren werken met de Tarot als inzicht gevend instrument.
Daarnaast organiseert zij diverse bijeenkomsten, is Priesteres van Avalon en bij haar in de praktijk en op
locatie verzorgt zij consulten, seizoensfeesten en trainingen die de Magische krachten in jou wakker maken.

Lees meer over Matronae op haar website of neem een kijkje op haar Facebook en Instagram.