Door: Nadia Lucs

Net zoals je als persoon beïnvloed wordt door verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld je voedingspatroon in combinatie met je genetische aanleg, beïnvloeden de planeten elkaar ook. Zo kan de stand van een specifieke planeet een versterkend effect hebben op een andere planeet of kan het juist frictie veroorzaken. De hoeken die de planeten en sterren met elkaar maken, noemen we aspecten. We hebben de aspecten al kort behandeld, maar in deze blog zullen we er iets meer aandacht aan besteden!

Een overzicht van de meest sterke, ofwel majeure, aspecten:
Conjunctie
Wanneer planeten conjunct van elkaar staan, betekent dit dat ze op dezelfde plaats staan in de horoscoop. Dit aspect is sterker naarmate de planeten dichter bij de 0 graden afstand komen te staan, een zogenoemde zuivere conjunctie. Echter wordt er een marge (ook wel orb genoemd) aangehouden van ongeveer 5 graden, waarbij planeten die maximaal 5 graden van elkaar af liggen, alsnog een conjunctie vormen. Deze orb van 5 graden geldt voor alle majeure aspecten.
Een conjunctie heeft een versterkend effect en wordt een neutraal aspect genoemd omdat het zowel positief als negatief uit kan pakken. Doorgaans versterkt het de eigenschappen van het sterrenbeeld waarin de planeten (of sterren) zich bevinden en versterkt het tevens de energie van de desbetreffende planeten of sterren. 

Sextiel
Bij een sextiel is er een afstand van 60 graden tussen twee hemellichamen. Ook hier wordt een orb van maximaal 5 graden gehanteerd.
Een sextiel is een harmonisch aspect, maar minder sterk dan de driehoek. Dit houdt in dat een sextiel een positief effect heeft op de samenwerking tussen de hemellichamen, maar dat we bij een driehoek deze positieve energie sterker voelen. 

Vierkant
Bij een vierkant is er een afstand van 90 graden tussen de twee hemellichamen. De orb die hier gehanteerd wordt is hetzelfde als bij de conjunctie en het sextiel, echter zijn sommige astrologen wat soepeler en verbreden ze de marge bij een vierkant.
Een vierkant is een niet-harmonieus aspect en zorgt dan ook voor frictie tussen de desbetreffende hemellichamen. Het vierkant is het meest uitdagende aspect en brengt dan ook de nodige frustraties met zich mee. Het is voor mensen met vierkant aspecten lastig om de energie van de hemellichamen samen te laten werken. Het lijkt vaak alsof ze elkaar tegenwerken en als het één goed gaat, gaat het ander mis. In de jeugd zijn deze aspecten het meest duidelijk, maar met de tijd wordt het beter. Echter blijft dit een dusdanig moeilijk aspect, dat de kans groot is dat iemand in dit leven niet tot een harmonische samenwerking van de hemellichamen komt, maar dit is geen enkel probleem. Dit is simpelweg iets wat de persoon zal moeten accepteren en met deze acceptatie wordt het leven direct een stuk gemakkelijker. Het belangrijkste is om de drive die een vierkant aspect met zich meebrengt te channelen en deze op positieve wijze te benutten. Mensen met veel vierkant aspecten in hun geboortehoroscoop zijn vaak wat verward over wie ze nou echt zijn, maar vinden een onwijze drive om zichzelf te ontdekken en daarmee te ontwikkelen.

Driehoek
De driehoek geeft weer dat twee hemellichamen 120 graden van elkaar zijn verwijderd. Ook hier zijn sommige astrologen vaak wat soepeler met de orbs en kunnen er wat graden bij de gehanteerde 5 worden opgeteld. Blijf onthouden dat hoe dichterbij de 120 graden afstand de planeten komen, hoe sterker het aspect is.
Voor de driehoek geldt dat dit een harmonieus aspect is, sterker dan het sextiel. De driehoek is het aspect waar je oprecht gelukkig van wordt, omdat dit duidt op gemak en voorspoed op de gebieden waar de hemellichamen over heersen. Wanneer je veel driehoek aspecten in je geboortehoroscoop hebt, kan het voelen alsof alles je voor de wind gaat… Echter kan dit luiheid met zich meebrengen en een bepaalde arrogantie creëren. Doorgaans is het fijn om tegenover een driehoek aspect, ook een vierkant aspect te hebben staan. Dit zorgt voor een mooie balans. Zijn de driehoek aspecten er in overvloed zonder vierkant aspecten? Dan is het zaaks om het geluk niet voor lief te nemen en juist dit harmonieuze aspect aan het werk te zetten.

Oppositie
Wanneer we spreken over een oppositie, is dan wanneer twee hemellichamen lijnrecht tegenover elkaar staan, ofwel 180 graden van elkaar zijn verwijderd. Net zoals bij de driehoek wordt er regelmatig een ruime marge gehanteerd.
Een oppositie is een disharmonisch aspect, maar levert minder frustratie op dan een vierkant aspect. Bij een oppositie staan de hemellichamen lijnrecht tegenover elkaar en zullen de eigenschappen van de sterrenbeelden elkaar dus tegenspreken. In deze is het van belang om de tegenstrijdigheden om te zetten in een gulden middenweg. Ook kan je, afhankelijk van de situatie, meer beroep doen op de eigenschappen van het ene sterrenbeeld dan van het andere. Deze tegenstrijdigheden zijn vaak te overkomen, maar vergen wel een hoop inzicht en innerlijk werk van de persoon in kwestie. 

Een overzicht van minder sterke, ofwel mineure, aspecten:

Inconjunct
Een inconjunctie is een afstand van 150 graden tussen twee hemellichamen. Omdat het een mineur aspect betreft, wordt er hier een marge van 1 tot 2 graden gehanteerd. Hier wordt niet vaak of veel van afgeweken. Dit is zo, omdat mineure aspecten an sich al minder sterk naar voren komen in de persoon en wanneer je een ruime orb neemt, deze energie nog meer verzwakt en daarmee teniet gedaan wordt.
Dit is een aspect waarbij de planeten en de tekens waarin deze staan elkaar niet goed begrijpen. Echter weegt dit aspect veel minder zwaar dan een majeur aspect. 

Half sextiel
Wanneer er een afstand van 30 graden tussen twee hemellichamen te vinden is, spreken we van een half sextiel.
Hier spreken we van een goede samenwerking tussen de planeten en tekens. De planeten zijn dusdanig met elkaar verbonden, dat als er een transitie is met één van de planeten, dit doorslaat op de energie van de andere planeet. Het is een gunstig aspect. 

Half vierkant
Een half vierkant vinden we bij een afstand van 45 graden tussen twee hemellichamen.
Het halve vierkant draagt dezelfde soort energie als het vierkant, echter in minder hevige of sterke mate. Het brengt de nodige frictie met zich mee, maar zal niet heel sterk op de voorgrond treden. 

Anderhalf vierkant
Anderhalf vierkant wordt vervolgens gevonden wanneer er een afstand van 135 graden tussen de hemellichamen is.
Ook hier gaat het om frustraties en blokkades, minder sterk dan bij een volledig vierkant aspect. 

Quintiel
Een quintiel betreft een afstand van 72 graden tussen twee hemellichamen.
Hier wordt de nadruk gelegd op de creatieve connectie tussen de desbetreffende planeten en geeft de mogelijkheid tot een meer expressieve manier van zijn.

Biquintiel
Tot slot hebben we het dubbele van een quintiel, namelijk het biquintiel, waarbij de afstand tussen twee hemellichamen 144 graden is.
Ook hier spreken we van een creatieve connectie tussen de planeten. 

De aspecten an sich kunnen ons een hoop vertellen over onze eventuele innerlijke strijd, of juist de zaken in ons leven die zeer voorspoedig verlopen. Wat belangrijk is, is om in gedachten te houden dat een bepaald aspect weer in balans kan worden gebracht door een ander aspect. Zo zou een sextiel tegenover een oppositie waarbij één planeet hetzelfde is, meer balans kunnen brengen. Het is dus niet zo dat wanneer je een hoop disharmonische aspecten in je geboortehoroscoop hebt, je volledig verloren bent of wanneer je enkel driehoek aspecten hebt, je nooit problemen hebt. Echter kan het wel maken dat je als persoon net wat meer of wat minder moeite hebt met bepaalde zaken in het leven. 

Een goed en duidelijk inzicht in de aspecten in jouw geboortehoroscoop biedt je de handvatten om uitdagende aspecten in perspectief te stellen. Wanneer we kijken naar een oppositie, is het de kunst om te inventariseren welke eigenschappen voor ons het meest natuurlijk komen en welke eigenschappen we nog verder kunnen ontwikkelen. Vaak zullen we zien dat de eigenschappen van één sterrenbeeld sterker zijn ontwikkeld dan van degene die hiertegenover staat. Dit wetende, kan je bepaalde cursussen volgen of simpelweg jezelf wat trucjes aanleren om zo ook het tegenovergestelde sterrenbeeld meer ruimte te geven. Uiteindelijk zit ieder sterrenbeeld in ons, inclusief alle eigenschappen. Sommige wat meer op de voorgrond dan andere, maar het zit er. Het is aan ons om het eruit te halen.


Over Nadia
Hi! Mijn naam is Nadia (Lucs) en van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in astrologie en de meer spirituele, ontastbare kant van het leven. In de zoektocht naar mijzelf, zingeving en heling, heb ik mogen vinden dat mijn hart ligt bij het bijstaan van mensen tijdens hun eigen, individuele zoektocht. Mijn intentie is om aan de hand van astrologie, tarot en aanvoelendheid handvatten te kunnen bieden bij kleine en grote levensvragen. Ik hoop je dan ook mee te kunnen nemen in een prachtige wereld, vol (innerlijke) avonturen en samen op zoek te gaan naar de antwoorden die rusten in je ziel.

Voor een meer uitgebreide uitleg over je geboortehoroscoop, specifieke vragen over bepaalde plaatsingen of een lezing over hoe de huidige kosmische energie invloed heeft op jou als persoon, kun je contact met mij opnemen voor een persoonlijke lezing. Dit kan via mijn Blogger of mijn Facebookpagina.