Door: Nadia Lucs

We zijn er weer! En deze week zullen we dieper ingaan op de eerste drie huizen en geef ik je hopelijk nog wat handige handvatten mee om de betekenis van de huizen wat gemakkelijker te kunnen onthouden. Want net zoals we bij de tekens een onderverdeling kunnen maken aan de hand van de elementen, kwaliteiten en dualiteiten, kan er bij het huizensysteem een verdeling gemaakt worden aan de hand van de hemisferen en daarna de kwadranten. Zoals op het plaatje hieronder te zien is, worden de huizen verdeeld over vier hemisferen: noord, oost, zuid en west.

Aan de linkerkant, ofwel de oostelijke hemisfeer, bevinden zich de huizen welke een assertieve energie met zich meedragen. Het is de ‘ik’ kant van de geboortehoroscoop en benadert thema’s vanuit een positie van de zelf. Kernwoorden zijn zelfmotivatie, assertiviteit en onafhankelijkheid.

Aan de rechterkant, de westelijke hemisfeer, staat de tegenpool van de oostelijke hemisfeer en is daarmee de receptieve kant. Het is de ‘jij’ kant van de geboortehoroscoop en vindt de motivatie om actie te ondernemen in anderen. 

De onderste, noordelijke hemisfeer is vervolgens de interne of innerlijke hemisfeer. De huizen die zich hier bevinden zijn persoonlijk en gericht op innerlijke ontwikkeling. De noordelijke hemisfeer draagt een introverte energie met zich mee.

Tot slot hebben we de bovenste, zuidelijke hemisfeer, welke de sociale of uiterlijke hemisfeer is. De huizen die zich hier bevinden zijn gericht op het collectieve en dragen een meer extraverte energie met zich mee.


Nu we dit allemaal weten, kunnen we onderscheid maken tussen de kwadranten, namelijk:

Noord-oost = introvert assertief
Zuid-oost = extravert assertief
Noord-west = introvert receptief
Zuid-west = extravert receptief

De eerste drie huizen bevinden zich aan de noordoostelijke kant van de geboortehoroscoop en dekt thema’s die zich richten op de innerlijke ik. De huizen staan in het teken van onze meer innerlijke zelf, welke tevens gemotiveerd wordt door innerlijke processen.

Het eerste huis
De geboortehoroscoop begint bij de rijzende graad, de ascendant, en dit is tevens waar het eerste huis begint. Het is het huis van de zelf en hoe we door de buitenwereld gezien worden. Planeten die in dit huis staan, maken zichzelf graag bekend. De energie van deze planeten zal doorgaans sterk gevoeld worden door de persoon zelf, maar ook door de omgeving. Zelf fysieke aspecten van ons zijn kunnen worden weggegeven wanneer we het eerste huis goed bestuderen. 

In hellenistische en middeleeuwse astrologie wordt gezegd dat Mercurius ‘blij’ is in het eerste huis. Dit houdt in dat de planeet hier extra krachtig is en daarmee sterker tot uiting komt. Omdat Mercurius heerst over communicatie en interactie is het niet vreemd dat Mercurius blij is in het eerste huis, gezien we hier contact leggen met de buitenwereld. 

In de moderne astrologie wordt de planeet Mars in verband gebracht met het eerste huis, omdat er vanuit wordt gegaan dat daar waar Ram het begin van de zodiak is, het eerste huis daarmee samenvalt. Hier wordt de ‘egoïstische’ en assertieve energie van Mars gelinkt aan het thema van het eerste huis.

Persoonlijk ben ik van mening dat de Mercuriale energie meer van toepassing is op het eerste huis en dat de energie van Mars meer aansluit bij het thema van het zesde huis. Hierbij moet wel gezegd worden dat Mars ‘blij’ is in het zesde huis, maar op een kwaadaardige manier. Hier komt dus de meer negatieve energie van Mars tot uiting. Door te spelen met verschillende invalshoeken, kan je voor jezelf bepalen of je je meer kan vinden in moderne of klassieke astrologie. Het staat je geheel vrij om daar zelf een mening over te vormen. 

Het tweede huis
Wanneer we kijken naar het tweede huis, komen thema’s rondom bezit en materialisme sterk naar voren. Dit huis ondersteunt het eerste huis en heerst over onder andere geld, ons bezit, vastgoed en al wat toevoegt aan onze persoonlijke welgesteldheid. De planeten die in het tweede huis staan geven ons een indicatie op welke manieren we het beste ons bezit kunnen bemachtigen, hoe we tegenover materialistische zaken staan, hoe we met geld omgaan en eveneens of het moeilijk zal zijn om bezit te verwerven of dat we hier juist veel gemak mee ondervinden. 

Er is geen planeet die zijn of haar vreugde vindt in het tweede huis, wanneer we afgaan op de hellenistische en middeleeuwse astrologie. Echter wordt hier wel de nadruk gelegd op de ondersteunende kwaliteit van het tweede huis, voor het eerste huis. Dit betekent dat het tweede huis de energie van het eerste huis probeert te ‘helpen’ en erop gericht is om de Ascendant steun te bieden. 

In de moderne astrologie wordt wél een planeet in verband gebracht met het tweede huis, namelijk Venus. De energie van Venus dekt twee kanten, namelijk materialisme en liefde. In deze zin in het logisch dat Venus haar plek vindt in het tweede huis, gezien de planeet en het huis in overeenkomst hebben dat het gaat om ons bezit. 

In deze zin kan ik mij persoonlijk wel vinden in de opvatting vanuit de moderne astrologie, echter zie ik dit meer als een soort geheugensteuntje om te onthouden waar het in het tweede huis om draait. 

Het derde huis
Het derde huis wordt ook wel het huis van de communicatie genoemd en daarmee in de moderne astrologie sterk in verband gebracht met Tweelingen en haar heerser Mercurius. Het derde huis heerst over korte reizen, educatie in het begin van ons leven of kortlopende studies, het heerst over onze interesses, ons spreken en ons schrijven. Tevens heerst het over onze broers en zussen. Planeten in dit huis geven een indicatie of we goede sprekers of schrijvers zijn, of we zeer diverse interesses hebben of ons meer vasthouden aan een beperkt aantal zaken die we interessant vinden. Het gaat hier om de intellectuele geest.  

In de hellenistische en middeleeuwse astrologie vindt de Maan haar vreugde in het derde huis. Dit komt omdat de Maan zich het snelst voortbeweegt door de tekens heen en dit sluit aan bij de snelheid waarmee de thema’s van het derde huis zich uiten. Het derde huis wordt ook wel het huis van de Godin genoemd, wat de associatie met de Maan een heel stuk makkelijker te begrijpen maakt. 

In de moderne astrologie wordt Tweelingen, met als heerser Mercurius, als heerser over het derde huis gezien. Deze associatie wordt gemaakt omdat Mercurius de planeet van communicatie en intellect is en dit sterk overeenkomt met de energie van het derde huis. 

Ook hier vind ik de moderne opvattingen erg handig als geheugensteuntje voor de betekenis van het huis, maar zal ik de plaatsing van de Maan in het derde huis wel zwaarder laten wegen vanwege de hellenistische opvattingen. 

 

Nu wil ik je uitdagen om de planeten in de eerste drie huizen van jouw geboortehoroscoop zelf te interpreteren. Wanneer je je geboortehoroscoop voor je hebt, bepaal dan voor ieder huis welke planeet heerst over het sterrenbeeld waarin het huis begint (Ram – Mars, Stier – Venus, Tweelingen – Mercurius, etc.). Dit is de heerser over het desbetreffende huis en geeft informatie over hoe je omgaat met het thema van het huis. 

Kijk vervolgens in welk sterrenbeeld de heerser van je huis staat en maak wederom een optelsom: de betekenis van het huis (het levensgebied, waar speelt het zich af) + de betekenis van de heersende planeet (het onderwerp, wat gebeurt er) + de eigenschappen van het sterrenbeeld waarin de planeet staat (de houding, hoe ga je te werk).

Heel veel plezier en succes met het verder uitvogelen van je geboortehoroscoop!


Over Nadia
Hi! Mijn naam is Nadia (Lucs) en van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in astrologie en de meer spirituele, ontastbare kant van het leven. In de zoektocht naar mijzelf, zingeving en heling, heb ik mogen vinden dat mijn hart ligt bij het bijstaan van mensen tijdens hun eigen, individuele zoektocht. Mijn intentie is om aan de hand van astrologie, tarot en aanvoelendheid handvatten te kunnen bieden bij kleine en grote levensvragen. Ik hoop je dan ook mee te kunnen nemen in een prachtige wereld, vol (innerlijke) avonturen en samen op zoek te gaan naar de antwoorden die rusten in je ziel.

Voor een meer uitgebreide uitleg over je geboortehoroscoop, specifieke vragen over bepaalde plaatsingen of een lezing over hoe de huidige kosmische energie invloed heeft op jou als persoon, kun je contact met mij opnemen voor een persoonlijke lezing. Dit kan via mijn Blogger of mijn Facebookpagina.