Door: Nadia Lucs

Na zes blogs over de sterrenbeelden en planeten, zijn we nu aangekomen bij de huizen! En ik zeg dit niet om je bang te maken, maar vanaf dit punt wordt het allemaal wel een stukje complexer. Om de interpretatie van jouw geboortehoroscoop zo makkelijk mogelijk te maken, wil ik eerst wat ezelsbruggetjes meegeven om het zo hopelijk wat makkelijker voor je te maken. 

Tot nu toe hebben we kort de tekens behandeld en een iets meer uitgebreide uitleg gehad over de betekenis van de planeten. Allereerst wil ik benadrukken dat, ondanks dat we met de sterrenbeelden zijn begonnen, het in de astrologie draait om de planeten. De tekens, of sterrenbeelden, zijn als het ware de personificatie van de daarover heersende planeet en het teken ontleent de eigenschappen dan ook direct aan de desbetreffende planeet. Wanneer we weten wat de energie van een bepaalde planeet is en over welk sterrenbeeld deze planeet heerst, weten we direct wat de eigenschappen van dit sterrenbeeld zijn. Het is daarom handig om in een aantal steekwoorden op te schrijven waar de planeet voor staat en over welk sterrenbeeld de planeet heerst. Kies de steekwoorden die voor jou werken en jou triggeren om de overige eigenschappen van de desbetreffende planeet op te halen uit je herinnering. Dit kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

De Zon (ego, identiteit) – Leeuw
De Maan (emotie, behoeften) – Kreeft
Mercurius (communicatie, leren) – Tweelingen en Maagd
Venus (liefde, comfort) – Stier en Weegschaal
Mars (agressie, seksualiteit) – Ram (deels Schorpioen)
Jupiter (geluk) – Boogschutter
Saturnus (beperkingen, karma) – Steenbok
Uranus (revolutie, individualiteit) – Waterman
Neptunus (intuïtie, spiritualiteit) – Vissen
Pluto (transformatie, destructie) – Schorpioen

Wanneer je deze korte samenvatting hebt gemaakt voor jezelf, kan je als het ware een optelsom maken om een geboortehoroscoop te interpreteren. Hiervoor kijk je allereerst naar de planeet waar het om gaat (wat) + het sterrenbeeld waarin de planeet staat (hoe). De uitkomst hiervan is hoe jij je doorgaans op het gebied van bijvoorbeeld liefde, communicatie of emotie beweegt. Om hier nu de huizen aan toe te voegen en zo in kaart te brengen op welk levensgebied de desbetreffende planeet zich graag uit, is nog even wat aanvullende informatie nodig.

Wanneer we namelijk kijken naar de huizen, werkt het net wat anders dan bij de sterrenbeelden. Het huizensysteem bestaat uit twaalf huizen met allen een eigen betekenis. Het betreft een bepaald levensgebied of een fase in onze ontwikkeling. Er is echter geen specifieke planeet die standaard heerst over een bepaald huis, zoals de tekens allemaal wel een heersende planeet hebben. Maar in jouw geboortehoroscoop is er absoluut wél sprake van een planeet die over jouw huizen heerst. Hoe zit dit dan precies in elkaar? Stel jouw derde huis begint in Kreeft, dan is de heersende planeet van jouw derde huis de Maan. De eigenschappen van Kreeft, ofwel de eigenschappen van de Maan, tekenen vervolgens wat er speelt in dit huis. Echter zal het vaak voorkomen dat de plaatsing van jouw Maan in een heel ander sterrenbeeld staat. Laten we er in dit voorbeeld vanuit gaan dat jouw Maan in Steenbok staat (en daarmee in jouw negende huis, tegenover jouw derde huis in Kreeft). Het sterrenbeeld Steenbok waarin jouw Maan staat, vertelt je vervolgens hoe je doorgaans staat tegenover het onderwerp van het huis waarover jouw Maan heerst en of dit voor frictie zorgt of voor harmonie. Jouw derde huis, zeer oppervlakkig het huis van communicatie, wordt beheerst door de Maan en maakt dat emotie van groot belang is in jouw manier van communiceren. Echter met de Maan in Steenbok, is dit een uitdaging voor je, omdat Steenbok doorgaans moeite heeft met het uiten van emoties. Dit kan zich, afhankelijk van welke andere planeten in jouw derde huis staan en welke aspecten deze maken, op verschillende manieren manifesteren. Om dit te kunnen bepalen, zullen we nu kort behandelen waar de huizen voor staan. 

Een veel gehanteerde opvatting is dat ieder huis gekoppeld kan worden aan een sterrenbeeld. Deze opvatting is echter niet geheel correct. De sterrenbeelden ontlenen hun eigenschappen direct aan de heersende planeet, maar de huizen zijn een op zichzelf staand systeem en hebben van nature geen sterrenbeeld die over het huis heerst. Echter is het wel een makkelijke manier om de basis van het huizensysteem te onthouden. Want net zoals de sterrenbeelden en planeten, hebben de huizen ook een cyclisch verloop. We beginnen bij de basis, ons ego, en naarmate de huizen vorderen, vordert ook ons bewustzijn en wordt het levensgebied steeds breder. Omdat het huizensysteem redelijk complex is en een hoop nuance met zich meebrengt, leggen we in deze blog enkel de basis van de thema’s waar de huizen voor staan en zullen we in de volgende blogs de huizen per drietal behandelen. Een korte omschrijving van de huizen is als volgt:

Eerste huis
Het huis wat in verband wordt gebracht met de Ram, omdat dit huis informatie verschaft over ons ego, onze identiteit. Het is het huis van onze basis zelf, ons zelfbeeld en hoe we ons presenteren of opgevat worden door de buitenwereld. Dit is het huis van onze Ascendant.

Tweede huis
Dit huis geeft ons informatie over ons bezit en wat onze basis zelf aan comfort en materialistische zaken nodig heeft om zich prettig te voelen. Dit huis wordt in verband gebracht met Stier. Het gaat hier om geld, eigenwaarde en overig bezit.

Derde huis
Het huis van de communicatie, iets wat tevens van belang is voor het sterrenbeeld Tweelingen. Dit huis vertelt ons over de vroege educatie, communicatie in woord en geschrift, maar ook over onze naaste familieleden zoals broers en zussen.

Vierde huis
De eigenschappen van het sterrenbeeld Kreeft zijn ook terug te vinden in de betekenis van het vierde huis. Dit huis gaat over ons ouderlijk huis, het familieleven en specifiek de band met de moeder of het moederschap an sich. Het geeft ons inzicht in onze jeugd en emotionele kern. Tevens kan het ons vertellen wat onze generationele karma is, in de zin dat dit is wat jouw voorouders je hebben meegegeven.  

Vijfde huis
Vanuit de comfort (of uitdagingen) in ons thuis, gaan we over naar onze zelfexpressie en creativiteit. Het vijfde huis bezit informatie die de eigenschappen van de Leeuw mooi representeren. Dit huis vertelt ons tevens over liefdesrelaties, vaak kortstondig, en daar waar we plezier uit halen.

Zesde huis
Het huis wat in verband wordt gebracht met het sterrenbeeld Maagd, omdat dit het huis van dienstbaarheid is. Dit huis vertelt ons over onze routines, onze gezondheid en onze houding tegenover werken. Op welke manier kunnen en willen wij dienstbaar zijn? Hebben we een strikte routine nodig of triomferen wij bij een meer onvoorspelbaar leven? Wat hebben we nodig om gezond te blijven?

Zevende huis
Dit is het huis van partnerschap, maar het gaat hier niet enkel om romantisch partnerschap. Werkrelaties en andere contractuele samenwerkingen vallen hier ook onder. Dit huis geeft tevens inzicht in wat wij zoeken in andere mensen, maar tegelijkertijd ook onze openlijke vijanden. Het huis wordt omwille van het partnerschap in verband gebracht met het sterrenbeeld Weegschaal. 

Achtste huis
Ook dit is een huis waar veel aandacht wordt besteed wanneer het gaat om relaties, omdat dit huis zich onder andere richt op seksualiteit. Het huis wordt in verband gebracht met Schorpioen, omdat het Plutonische energie heeft. We spreken hier over passie, obsessie, dood en wedergeboorte. Dit is één van de meer intensere huizen en veel planeten in dit huis zal duiden op een sterke behoefte naar transformatie. Het is het huis van schaduwwerk, waar onze angsten en passies al dan niet verborgen zijn.

Negende huis
Na het schaduwwerk, komen we aan bij het huis welke zich buigt over avontuur en reizen, eigenschappen die de Boogschutter mooi tot uiting brengt. Dit huis vertelt ons over onze hogere studies, verre reizen, eventuele emigratie, filosofie en religie. 

Tiende huis
Het huis van aanzien, carrière en tevens onze relatie met de vader of het vaderschap, net zoals de archetypische vader Steenbok. Het gaat hier niet om het bezit zoals in het tweede huis of de dienstbaarheid in het zesde huis, maar om wat wij daadwerkelijk bijdragen aan de maatschappij en welke impact wij willen maken op de samenleving. Breken we tradities of houden wij eraan vast? Hoe willen wij de boeken ingaan en wat doen we om daar naartoe te werken?

Elfde huis
Nadat wij hebben bepaald hoe we onze stempel willen drukken op de maatschappij, zullen we moeten bepalen hoe en wat we willen met onze vrienden en binnen onze eigen gemeenschap. Dit huis wordt in verband gebracht met Waterman, omdat hier een nadruk ligt op humaniteit. In welke gemeenschappen voelen wij ons thuis? Brengen we graag mensen samen en zo ja: wat is ons doel? Het gaat hier niet om oppervlakkige relaties, maar het creëren van een harmonieuze en verlichte gemeenschap.

Twaalfde huis
Het laatste huis brengt ons weer bij onszelf, maar niet onze ego zelf. Het gaat hier om de verlichte zelf, onze spiritualiteit en onze zelfloze staat van zijn. Het klinkt tegenstrijdig, maar het gaat hier om de zelf na het verlies van het concept van het zelf. Dit huis wordt door de spirituele inslag in verband gebracht met het sterrenbeeld Vissen en is een uiterst mystiek huis. Onze paranormale gaven komen aan bod in dit huis, maar ook escapisme en onze onbewuste driften behoren tot dit huis. 

Nu we kort alle huizen besproken hebben, kunnen we de optelsom een stukje langer maken. Wanneer je je geboortehoroscoop voor je hebt, bepaal dan voor ieder huis welke planeet heerst over het sterrenbeeld waarin het huis begint. Kijk vervolgens in welk sterrenbeeld deze planeet staat en maak wederom een optelsom: de betekenis van het huis (het levensgebied, waar speelt het zich af) + de betekenis van de heersende planeet (het onderwerp, wat gebeurt er) + de eigenschappen van het sterrenbeeld waarin de planeet staat (de houding, hoe ga je te werk).

Een laatste tip is om het ‘whole house’ systeem of ‘hele huizen’ systeem te gebruiken en af te zien van het Placidus systeem. Ik zal je de uitleg besparen, maar het hele huizen systeem is om meerdere redenen praktischer en meer accuraat. Kan jij je uiteindelijk toch beter vinden in het Placidus systeem? Dan staat het je geheel vrij om dit systeem te gebruiken. Je kan zelf op astro.com aanvinken of je het hele huizen systeem wenst te hanteren of het Placidus systeem.  

Ik hoop dat je met deze informatie weer lekker aan de slag kan en zo weer een stap dichterbij bent om jouw, of een andere, geboortehoroscoop te begrijpen. In de volgende blog zullen we dieper ingaan op wat de eerste drie huizen voor ons betekenen en ik hoop je dan ook weer over twee weken te treffen! 


Over Nadia
Hi! Mijn naam is Nadia (Lucs) en van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in astrologie en de meer spirituele, ontastbare kant van het leven. In de zoektocht naar mijzelf, zingeving en heling, heb ik mogen vinden dat mijn hart ligt bij het bijstaan van mensen tijdens hun eigen, individuele zoektocht. Mijn intentie is om aan de hand van astrologie, tarot en aanvoelendheid handvatten te kunnen bieden bij kleine en grote levensvragen. Ik hoop je dan ook mee te kunnen nemen in een prachtige wereld, vol (innerlijke) avonturen en samen op zoek te gaan naar de antwoorden die rusten in je ziel.

Voor een meer uitgebreide uitleg over je geboortehoroscoop, specifieke vragen over bepaalde plaatsingen of een lezing over hoe de huidige kosmische energie invloed heeft op jou als persoon, kun je contact met mij opnemen voor een persoonlijke lezing. Dit kan via mijn Blogger of mijn Facebookpagina.