Door: Nadia Lucs

In de vorige blog hebben we de grote drie van onze geboortehoroscoop behandeld en daarmee hebben we de eerste laag van ons zijn in kaart gebracht. De tweede laag, welke in deze blog aan bod komt, bestaat uit de binnenplaneten: Mercurius, Venus en Mars. Deze planeten worden ook wel onze persoonlijke planeten genoemd en oefenen invloed uit over verschillende facetten van onze persoonlijkheid. Waar Mercurius staat voor communicatie en intellect, staat Venus voor liefde en kunst en Mars voor onze agressie en seksualiteit. 

Het sterrenbeeld en huis waar onze binnenplaneten in staan, vertellen hoe wij omgaan met deze onderwerpen en op welk levensgebied dit op de voorgrond treedt. Pak je geboortehoroscoop en blog 1.2 er weer bij en laten we eens kijken hoe de energie van onze binnenplaneten invloed heeft op ons dagelijks leven.

Mercurius
Mercurius is de planeet van de communicatie, het intellect en de geest en heerst over de sterrenbeelden Tweelingen (als morgenster) en Maagd (als avondster). Het sterrenbeeld waar Mercurius in staat vertelt ons hoe wij spreken, schrijven, denken en leren. Ook vertelt het ons een hoop over onze nieuwsgierige aard en in welke onderwerpen wij eventueel interesse hebben. 

Samen met onze Ascendant, is Mercurius het eerste wat mensen zien en horen wanneer ze met ons communiceren. Staat jouw Mercurius in Ram? Dan zal jouw communicatie doorgaans erg direct zijn en met vlagen agressief over kunnen komen, maar jouw kinderlijke onschuld wordt ook zeker opgemerkt door de mensen waarmee je communiceert. Staat jouw Mercurius echter in Kreeft? Dan zal jouw manier van communiceren zachter zijn en zal je sterk rekening houden met de emoties van de persoon die tegenover jou staat. Boogschutters hebben op hun beurt wat meer moeite met luisteren, maar zijn bijzonder enthousiast in hun spreken en hebben een natuurlijke drang om nieuwe dingen te leren. 

Mercurius is rationeel en laat emoties doorgaans buiten beschouwing. In positieve zin betekent dit dat we innovatief, nieuwsgierig en communicatief zijn. Echter kan het in de negatieve zin betekenen dat we nerveus, perfectionistisch en besluiteloos worden. Wanneer je veel Tweelingen en/of Maagd invloeden hebt in jouw geboortehoroscoop, is de energie van Mercurius sterk aanwezig. Ook wanneer je meerdere planeten in jouw derde en/of zesde huis hebt staan, is de invloed van Mercurius sterker. Staat jouw Mercurius in je derde of zesde huis? En staat dit huis in Tweelingen of Maagd? Dan geeft dit op zijn beurt ook weer extra kracht aan de energie van Mercurius. 

Venus
Venus is de planeet van de liefde en harmonie en zij heerst over de sterrenbeelden Stier (als morgenster) en Weegschaal (als avondster). Wanneer we de invloed van Venus dieper uitwerken, komen we erachter dat Venus niet enkel van invloed is op hoe wij ons verhouden tot de romantische liefde, maar ook onze liefde voor kunst, onze creativiteit, ons genot en alles waar wij ons als individu prettig door voelen. Venus strekt zich over alles waar wij van genieten in het leven en heerst daarmee ook over materiële zaken. Hier gaat het om onze relatie met geld, namelijk waar wij ons geld graag aan besteden. 

In positieve zin is de invloed van Venus gericht op harmonie en wenst zij haar leven zo in te richten, dat het overloopt van liefde en schoonheid. In negatieve zin kan Venus zich uiten door oppervlakkigheid, verwaandheid en zelfs manipulatie. Ook is belangrijk om op te merken dat de invloed van Venus doorgaans anders wordt geïnterpreteerd voor mannen dan voor vrouwen. Venus heerst over onze vrouwelijke energie en omdat we in een samenleving opgroeien waar mannen minder gestimuleerd worden om hun vrouwelijke energie te omarmen, is het idee dat de plaatsing van Venus bij een man zich vaak uit door middel van projectie. Dit zou betekenen dat de man zijn Venus eigenschappen zoekt in de vrouwen waar hij mee in aanraking komt. Echter zal dit per individu verschillen en zullen er ook vrouwen zijn die hun vrouwelijke energie minder de ruimte geven, waardoor de Venus kwaliteiten minder tot hun recht komen. Ook zullen er voldoende mannen zijn die wel comfortabel zijn met hun vrouwelijke energie en waarbij de Venus kwaliteiten zelf geuit worden, in plaats van geprojecteerd. 

Personen met een sterke invloed van Venus in hun geboortehoroscoop hebben veelal een voorliefde voor kunst, comfort en balans. Zij zijn vaak de mediators van de groep en zien de wereld om zich heen graag verkeren in harmonie. Veel Stier en/of Weegschaal in jouw geboortehoroscoop, duidt op een sterke invloed van Venus. Ook meerdere planeten in je tweede en/of zevende huis versterken de energie van Venus. Ook hier is weer het geval dat wanneer jouw Venus in Stier of Weegschaal staat én in je tweede of zevende huis, dat de invloed van Venus een grote rol zal spelen in jouw leven.

Mars
Mars is de planeet van de agressie en seksualiteit en heerst over het sterrenbeeld Ram en, in samenwerking met Pluto, ook over het sterrenbeeld Schorpioen. Daar waar Venus invloed uitoefent over dat wat onze vrouwelijke energie is, houdt Mars verband met onze mannelijke energie. Het gaat hier om onze fysieke energie, ons temperament, wat ons drijft om voor te vechten, hoe we iemand willen veroveren en wat ons basale, dierlijke instinct is. Een sterke invloed van Mars maakt een persoon in positieve zin zeer gedreven, dapper en assertief. Echter kan dit omslaan naar de negatieve kant, wat betekent dat een persoon impulsief, agressief, ongeduldig en dwingend handelt. Mars uit zich onder anderen in situaties waarin wij boos worden. Het is niet alleen hoe wij omgaan met onze agressie, maar ook dat wat onze agressie triggert. Wat maakt ons boos en hoe uiten we deze boosheid? Maar ook, wie of wat willen wij najagen en op welke manier doen wij dat?

Zoals ook geldt voor Venus, kan de energie van Mars voor mannen en vrouwen anders geïnterpreteerd worden. Hier zou het betekenen dat vrouwen de Mars energie meer zullen zoeken in de mannen waarmee zij te maken krijgen. Laten we de genders buiten beschouwing, dan kan er gezegd worden dat wanneer een persoon zijn of haar mannelijke energie onderdrukt, hij of zij de Mars energie zal zoeken in andere personen of situaties. In deze worden de kwaliteiten van het sterrenbeeld waarin jouw Mars staat, geprojecteerd op de buitenwereld. 

De Mars energie is het sterkst wanneer je veel Ram invloeden hebt in je geboortehoroscoop. Natuurlijk geldt dit ook voor Schorpioen plaatsingen, echter wordt Schorpioen ook beheerst door Pluto en brengt dit een andere, meer duistere en diepere, energie met zich mee dan de Ram Mars energie. Heb je veel planeten in je eerste en/of achtste huis? Dan zal de energie van Mars een grotere rol spelen in jouw leven. Ook hier geldt weer dat wanneer jouw Mars in Ram of Schorpioen staat en deze in het eerste of achtste huis, dat de energie daarmee extra verstrekt wordt. 

 

Nu we de tweede laag van ons zijn naar achteren gepeld hebben, kunnen we in de volgende blog aandacht besteden aan de derde laag, namelijk de sociale planeten. Is het een en ander nog onduidelijk en zou je graag wat meer willen weten over jouw persoonlijke geboortehoroscoop? Dan kan je altijd een berichtje sturen via Facebook zodat we middels een persoonlijke reading jouw geboortehoroscoop verder uit kunnen diepen. 

 


Over Nadia
Hi! Mijn naam is Nadia (Lucs) en van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in astrologie en de meer spirituele, ontastbare kant van het leven. In de zoektocht naar mijzelf, zingeving en heling, heb ik mogen vinden dat mijn hart ligt bij het bijstaan van mensen tijdens hun eigen, individuele zoektocht. Mijn intentie is om aan de hand van astrologie, tarot en aanvoelendheid handvatten te kunnen bieden bij kleine en grote levensvragen. Ik hoop je dan ook mee te kunnen nemen in een prachtige wereld, vol (innerlijke) avonturen en samen op zoek te gaan naar de antwoorden die rusten in je ziel.

Voor een meer uitgebreide uitleg over je geboortehoroscoop, specifieke vragen over bepaalde plaatsingen of een lezing over hoe de huidige kosmische energie invloed heeft op jou als persoon, kun je contact met mij opnemen voor een persoonlijke lezing. Dit kan via mijn Blogger of mijn Facebookpagina.